Tulsa, 07.09.1997

Tulsa, Oklahoma, USA
Mohawk Park
07.09.1997

Previous Show - Next Show

Setlist:
Unknown