Saitama-Shi, 14.12.2003

Saitama-Shi, Japan
Saitama Super Arena Chou-ku
14.12.2003

Previous Show - Next Show

Setlist:
Unknown